Time Sheet - Effektiv løsning for timeregistrering

Time Sheet - Er en effektiv og ikke minst en meget gunstig timeregistreringløsning bedrifter med ansatte spredt over alle hauger.

 • Betydelig enklere lønnsbehandling
 • Raskere fakturering
 • Enklere kontroll av timer
 • Bedre datakvalitet
 • Alle timer registrert
 • Bedre prosjektstyring
 • Mindre personavhengig
 • Uavhengig av tid og sted
 • Større sporbarhet og sikkerhet
 • Økt faktureringsgrad
 • Mindre papir - mer miljøvennlig


Ta kontakt -

Time Sheet - Logg inn

time sheet tsunami


engineering by Rough & Ready Technologies